Vox Publica  • moralens_voktere2
  • folkets_revolusjon_skisse_xl
  • unntakstilstand_mega
  • nrk_lab
  • etter_de_gronne_menn4
  • de_vet_hvem_flat
  • unge_velgere
  • nrk_i_felten
  • dobbelt_statsborger_insta


Redaksjonell illustrasjon for nettmagasinet voxpublica.no siden 2007. Temaer spenner over; demokrati, rettssikkerhet, ytrinfrihet, retorikk og media. Magasinet gis ut av Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Ansvarlig redaktør er Leif Ove Larsen. Redaktør er Olav Anders Øvrebø.

Målet med Vox Publica er å bidra til å høyne nivået på kunnskapen og ordskiftet om demokrati og ytringsfrihet i Norge. Dette gjør vi ved å ta opp aktuelle saker på temaområdene både ut fra en journalistisk og en faglig-analytisk vinkel. Videre engasjerer vi oss i bruken og utviklingen av nye uttrykksmåter og genrer på nettet. På denne måten håper vi å øke publikums interesse for å orientere seg om, diskutere og selv bidra til å forbedre demokratiet og ytringsfriheten.

Alle mine illustrasjoner finner du i Vox Publicas hovedsaksarkiv.


Recent Portfolios
UA-34892063-1